II. Vakációs Bibliahét 2018. 08. 06.-08. 12.

hittantábor Fonyód 2018

Számolj Istennel!

Pórias nevén ökumenikus hittantábor.

3-18 éves korig.

Napközis jellegű: 8.00-16.00-ig

Napirend hétfőtől péntekig

8.00-8.45-ig gyülekező, reggeli áhítat, közös éneklés a templomban (József utca 21.)

8.45-9.00 Séta a Múzeumhoz

9.00-9.30-ig tízórai

9.30-10.00 - Közös ismétlés, ráhangolás a napra, minidráma, kvíz, projektoros bevezető

10.00-12.00 Csoportfoglalkozás

12.00-13.00 Ebéd

13.00-14.00 szabad játék

14.00-15.30 társasjátékok, közös kézműveskedés, beszélgetés, sportos játékok

15.30-16.00 uzsonna

16.00 Hazamenetel

Kedden és csütörtökön szép idő esetén a

Gyülekezeti Lakoma

gyülekezeti lakoma

Május 21. 11 óra Fonyód Bélatelepi strand

Szabadtéri istentisztelet, majd közös ebéd, grilezgetés, szalonnasütés, konyhai remekművek közös elfogyasztása (batyus ebéd)

Gyermekeknek bőrdízsműveskedés, szabadtéri játékok.

Missziós alkalom, kiváló lehetőség megismerni közösségünket és együtt lenni, beszélgetni Isten dolgairól.

Lehetőség lesz személyes beszélgetésre a lelkésszel, aki ezt igényli.

Házasság hete

Házasság hete Fonyód Balatonfenyves

A házasság hete rendezvénysorozatot minden év februárjában tartják, felhívva ezzel a figyelmet a házasság fontosságára. A kezdeményezést 1996-ban Richard és Maria Kane indította útjára az Egyesült Királyságban. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa indította el 2008-ban, azóta minden évben megrendezik civil szervezetek és keresztény egyházak együttműködésével, számos település és közösség részvételével. A mozgalom célja, hogy megismertesse az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé és tehetik

Címkék

Hogyan zajlik a keresztelő?

gyermek

"Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak.De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan." Mt 19,13-15

 

KERESZTELŐI ISTENTISZTELET MENETE

KÖSZÖNTÉS:

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött Fiától, a Jézus Krisztustól. Ámen

ÉNEK

TEXTUS: Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, elküldte őket, hogy hirdessék az

Újévi igemagyarázat a szomjúságról és a forrásról

forrás

Az év igéje az Útmutatóból: Jelenések könyve 21,1-7

És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az

Óévi elmélkedés

csűr

Az óévi istentisztelet szokásosan csendes elmélkedéssel zajlott, melyet még nem késő pótolni azoknak, akik eddig nem tették meg.

Az elmélkedés a gazdag ember belső monológját igyekszik Istennel és önmagunkkal folytatott párbeszéddé alakítani. A példázat elolvasása után pár percig gondolkodjunk az olvasottakon, majd az elmélkedés első három blokkját vegyük sorra. A mondatok egy-egy téma köré vannak szerkesztve. Válasszuk ki azokat a mondatokat, amikkel egyetértünk, részben egyetértünk, nézzünk rá azokra, amik megbotránkoztatnak, felháborítanak, közömbösek. Írjuk le a saját gondolatainkat,

Szenteste

panov apó

Apraja és nagyja egyaránt együtt örült a Megváltó születésének, és ünnepeltük meg méltóképpen Jézus születésnapját a fonyódi Protestáns templomban.
Az idén a felnőttek készültek meglepetéssel: Élethű, korhű, üzenethű előadásban láthattuk Tolsztoj klasszikus novelláját a Panov apó karácsonyát.

Az Ige a Zsidókhoz írt levélből szólt:

"Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas