Presbiterválasztás

Szavazatszámlálás

Presbiterválasztás a gyülekezetben.

A Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye értelmében 6 évente megújul a gyülekezet tisztségviselői testülete, a presbitérium.

A gyülekezet vezetősége a lelkipásztor, a gondnok és a presbiterek.

Presbiter: Az eredeti görög szó azt jelenti: vének. Ők a gyülekezet döntéshozó elöljárói, akik hitükkel, életükkel, szolgálatukkal, közösségvállalásukkal példát mutatva vezetik a nyájat, és mindezekben folyamatosan Isten akaratát kutatják, keresik és ezért imádkoznak. A lelkipásztorral együtt munkálkodnak az egyházban és a világban.

A presbitereket 6 évre választjuk

Különböző szolgálatokat vállalnak a gyülekezetben: diakónia, misszió, hitkotatás, családlátogatás, építkezési felügyelet, pénzügyek, szervezések. Vezetőjük a Gondnok, aki egyúttal presbiter is.

Szavazásra jogosult, aki a Választói Névjegyzék tagja.

2018. január 1-étől 2024. december 31-ig a Presbitérium tagjai:

Ellenberger József, gondnok

Feketéné Kanizsay Orsolya

Karsay Erika

Karsay Koppány

Pártai Zita

Dr Szilvássy Györk

Dr Virág Sándor

Zsoldos János

 

Pótpresbiterek: Kanizsay Gábor és Kovács Imréné

 

 

 

Típus