Óévi elmélkedés

csűr

Az óévi istentisztelet szokásosan csendes elmélkedéssel zajlott, melyet még nem késő pótolni azoknak, akik eddig nem tették meg.

Az elmélkedés a gazdag ember belső monológját igyekszik Istennel és önmagunkkal folytatott párbeszéddé alakítani. A példázat elolvasása után pár percig gondolkodjunk az olvasottakon, majd az elmélkedés első három blokkját vegyük sorra. A mondatok egy-egy téma köré vannak szerkesztve. Válasszuk ki azokat a mondatokat, amikkel egyetértünk, részben egyetértünk, nézzünk rá azokra, amik megbotránkoztatnak, felháborítanak, közömbösek. Írjuk le a saját gondolatainkat, mondanivalónkat a témáról. Az elmélkedésnek ezt a részét az igeszakasz újbóli elolvasásával és imával zárjuk. Majd az ELMÚLT ÉV értékelése következik 4 kérdéskör köré csoportosítva.


Az ige a gazdag ember példázata Lukács evangéliumából:

"A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget! De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.
Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag." Lk 12,13-21

Elmélkedés

Vagyon és kincs

Milyen a viszonyom a gazdagsághoz, a pénzhez, a jóléthez?

 • Isten áldása a sikerben, az előrejutásban mutatkozik meg

 • Ha gyarapodom, az nekem köszönhető, mert jól látom el a feladatom.

 • Ha többem lesz, akkor boldogabb leszek.

 • Ha elvesztem a munkám, akár éhen is halhatok, a családom nem lesz biztonságban.

 • Amikor pénzt keresek, akkor értékes vagyok.

 • Tudok bővölködni, és tudok szűkölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe.

 • Félretett pénzem, házam, autóm van – nem kell aggódjak a holnapért.

 • Napi betevőért küzdök – Isten kezében vagyok.

Saját mondatom:

 

Anyagi javak és Isten számtanleckéje

Hogyan értékelem a pénzt és a vagyont, jelenlegi anyagi helyzetem?

 • Nem szeretnék többet, mint amennyi a normális élethez kell. Az igényeimet kordában tudom tartani.

 • Rossz pénzügyi döntéseket hoztam, de Istennel élve ezeket is az Ő kezébe tettem le, nem büntet ezért.

 • Nem magamért aggódok, amikor nem sikerül beosztanom a pénzt, hanem a családomért, gyermekeimért. Ez jogos aggodalom, nem?

 • Ha akarok adok, ha nem akarok, nem adok – ebbe Isten sem szólhat bele.

 • Isten segítségét várom, hogy rendezze az életemet, benne a kapcsolataimat és az anyagi javakhoz fűződő viszonyomat.

 • Istent nem tudom nem szeretni, ezért mindenben kikérem a tanácsát, de sokszor úgy érzem, hogy egyedül maradok a döntéseimben.

 • Amikor megismertem Istent, a pénzhez, vagyonhoz való hozzáállásom is lassan megváltozott. Már tudom, hogy azzal, hogy adok, nem lesz nekem kevesebb. Az elég elég.

 • A vagyonom nemcsak a pénz, hanem az időm, az energiám, a felfogásom, szívem nyitottsága. Ezekből is szívesen adok a rászorulóknak.

 • A vagyonom nemcsak a pénz, hanem az időm, az energiám, a felfogásom, szívem nyitottsága. Ha ezekből adok, akkor már nem kell anyagi áldozatot hozzak, nem kell adakozzak.

 • Ha rendszeresen adakozom, akkor Isten minden bajtól megóv.

Saját mondatom:

 

Biztonság és élet

Miben látom Isten gondviselését? Biztonságban vagyok-e Istennél?

 • Isten gondoskodik rólam – ha félre tudok tenni, az az Ő munkája, hálás vagyok neki.

 • Isten gondoskodik rólam – mindig annyit ad, amennyi kell. A szükségeim és vágyaim felett is Úr.

 • Isten gondoskodik rólam – ha nekem nincs is, ha nélkülözöm is, tudom, hogy nem hagy erőmön felül kísérteni, nem engedi, hogy életem veszélyben legyen.

 • Az élet, több mint a táplálék és a ruházat.

Saját mondatom:

 

 

AZ ELMÚLT ÉV

1. Milyen irányba változott az anyagi helyzetem?

Van-e Istennek terve az anyagi helyzetemmel kapcsolatban? Mi ez?

Mire akar ezzel most megtanítani?

 

2. Hoztam-e olyan döntést, ami az eljövendő évet, éveimet is meghatározza? (írjam le)

Mik támogatják ezt a döntést, hogyan tudok eszerint élni?

Mik azok az értékek, amik az idén különösen fontossá váltak számomra?

 

3. Volt-e olyan kapcsolat, amin sokat dolgoztam?

Imádkozom-e érte?

Milyen változást látok magamban hozzá fűződően, ebben a kapcsolatban és a másik emberben?

 

4. Van-e, amiért most különösen aggódok?

Van-e olyan, ami terhel és nyomaszt?

Hogyan látom a jövőt, ha emberileg nézem?

Hogyan látom a jövőt, ha Istenre nézek?