Hitvallás

kemelt kép
Hitvallás református fonyód
ige
Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.
igehely
Zsoltárok könyve 1,1-3

A Hitvallás Isten végtelen és megfoghatatlan valóságából egy aktuálisan fontos és lényegileg átélt szeletet képes megfogni. A Hitvallás időhöz kötött, tartalmilag egy vezérgondolatra van felfűzve, és egy célt tart a szeme előtt: hogy bizalmát és szilárd hitét a jelenben kifejezze a Mindig Jelenlévőnek.

A gyülekezet hitvallása ma:

Dietrich Bonhoeffer:

Credo

Hiszem,
hogy Isten mindenből, a legrosszabból is,
jót tud és akar előhozni.
Ehhez emberekre van szüksége,
akik engedik, hogy minden a javukra szolgáljon.
Hiszem,
Hogy Isten minden kényszerhelyzetben
annyi ellenálló erőt akar adni,
amennyire szükségünk van.
De nem adja meg előre,
hogy ne önmagunkra,
hanem egyedül Őrá hagyatkozzunk.
Az ilyen hitnek le kell győznie
minden félelmet a jövőt illetően.
Hiszem,
hogy Isten nem időtlen Végzet,
hanem őszinte imádságokra
és felelős tettekre vár és
válaszol.

Ámen.