Rólunk

kemelt kép
fonyód református gyülekezet

A Fonyód-Balatonfenyvesi Református Missziói Egyházközség négy éve, 2013 augusztusában vált le a Dél-Balatoni Református Missziói Egyházközség körzetéről, és indult el az önállóvá válás útján.

Lelkipásztora Halász Noémi

Gondnoka: Ellenberger József

Területe igen nagy kiterjedésű: Fonyódtól Balatonszentgyörgyig, és ezt igyekszünk egységben látni, kezelni, miközben a helyi sajátosságokat is figyelembe vesszük.

Jelenleg 50 fizető egyháztagot tartunk nyilván.

70 gyermeket hitoktatunk közoktatási intézményi kereteken belül. Hitoktatónk: Feketéné Kanizsay Orsolya, Bóka Zsombor és Halász Noémi

Istentiszteleteinket két helyen, Fonyódon a Sipos-hegy oldalában (József u. 21.) az evangélikus testvérekkel közös Protestáns templomban tartjuk vasárnap délelőttönként 11 órától és

Balatonfenyvesen az Imaházban a Bem u. 9. sz alatt, 9.30-tól vasárnaponként.

Az istentiszteleteknél fontosnak tartjuk, hogy oda bárki, akár fiatalon is, akár családostul is eljuthasson, otthon érezhesse magát a szent cselekményben és a közösségben, így minden hónapban az első vasárnap a CsiT (családi istentisztelet), ahol gyermekként is érhető igemagyarázatot hallhatnak, a kisebbek színezhetnek, rajzolhatnak.

A hónap utolsó vasárnapjain pedig úrvacsorát veszünk.

Alkalmaink:

Imaközösség csütörtökönként 17 órától Fonyódon (ld. eseménynaptár)

Bibliaóra csütörtökönként 18 órától

Nyitott templom 2019 nyarán egy-egy szombaton a  Protestáns templomban, Fonyódon, (június 22, július 27, augusztus 24.)

                          Ezeken a szombatokon a protestáns templom nyitva áll. Napi négy imaidővel: 9.00, 12.00, 15.00 és 18.00 órakor. Lehetőség van elcsendesedni, imádkozni, énekelni, hálát adni. Könyvekben lapozgatni, beszélgetni a lelkésszel vagy aki éppen őrzi a templom csendjét.

 

 

Elérhetőségek

Halász Noémi
református lelkipásztor
halasz.lelkesz@gmail.com
30/4917241

Ellenberger József
gondnok
jozsefellenberger@gmail.com
30/3389762

 

A gyülekezet adományokból él, részletes beszámoló készül minden év elején, hogyan és mire költünk és milyen bevételi források állnak rendelkezésre.

Adományával Ön is támogathatja munkánkat, számlaszámunkra befizetheti egyházfenntartói járulékát, az Isten dicsőségére szánt összeget, vagy havonta rendszeres átutalással is kiszámíthatóvá teheti a gyülekezet anyagi hátterét.

Név: Fonyód-Bfenyves Reform.Missziói Egyh

Számlaszám: 11743095-20018614-00000000

Bank: Otp Bank

közlemény: adomány xxx célra vagy EFJ (egyházfenntartói járulék)