Biró András

Több mint kirándulás

Bő másfél évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy Erdély helyett (ahová Isten segedelmével többször is eljutottunk) kárpátaljai gyülekezeteket látogassunk meg. Ez idő tájt már javában részt vettünk egy presbitereknek és elöljáróknak szóló 1 éves folyamatban, amit mi „Gyülekezeti Stratégiaírásnak” neveztünk el. Ennek keretében több feladatot is kitűztünk magunk és a gyülekezet tagjai elé. Például: gyülekezetek látogatása= jó tapasztalatszerzés, Szentlélek munkáját meglátni másoknál. Kirándulás= egymás megismerése az adott helyek történelmének tanulmányozásán túl.